Drept civil - Dreptul familiei

Stabilirea provizorie a locuintei minorului pe calea ordonantei presedintiale

In caz de neintelegere intre sotii aflati in procedura divortului, pana la pronuntarea unei hotarari judecatoresti definitive care sa stabileasca locuinta minorului in favoarea unui dintre soti, instanta poate stabili, la cerere, locuinta provizorie a minorului.

Aceasta procedura de judecata este una urgenta, fiind un instrument juridic pus la dispozitie de legiuitor in favoarea parintilor, pentru apararea interesului superior al minorilor, in practica, situatiile in care este necesara apelarea de catre parti la o atare procedura fiind destul de frecvente.

Potrivit dispozitiilor art. 919 din Cartea a VI-a – Proceduri speciale, Titlul I – Procedura divortului, C. proc. civ. „Instanta poate lua, pe tot timpul procesului, prin ordonanta presedintiala, masuri provizorii cu privire la stabilirea locuintei copiilor minori, la obligatia de intretinere, la incasarea alocatiei de stat pentru copii si la folosirea locuintei familiei”.

In raport de norma legala mai sus redata, asa cum am aratat, instanta investita cu solutionarea actiunii de divort este competenta sa solutioneze si cererile formulate pe cale de ordonanta presedintiala prin care se solicita luarea unor masuri provizorii, printre care si stabilirea locuintei copiilor minori.

Cu privire la caracterul actiunii, este de precizat faptul ca dispozitiile care reglementeaza procedura ordonantei presedintiale impun trei conditii pentru admiterea cererii:

  1. urgenta,
  2. vremelnicia
  3. neprejudicerea fondului.

Potrivit art. 581 alin. 1 C.pr.civ. „instanta va putea sa ordone masuri vremelnice in cazuri grabnice, pentru pastrarea unui drept care s-ar pagubi prin intarziere, pentru prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar putea repara, precum si pentru inlaturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executari„, iar in conformitate cu alin. 4 „ordonanta este vremelnica si executorie„.

Cu privire la urgenta este de retinut faptul ca luarea unei asemenea masuri speciale se impune in anumite cazuri in care este evidenta ruptura produsa intre parinti, dorintele contradictorii ale acestora cu privire la copil, locuinta improprie sau lipsa de venituri a unuia dintre parinti.

Caracterul vremelnic al masurii luata pe cale ordonantei presedintiale rezulta din faptul ca pe aceasta cale nu se pot lua masuri definitive care sa rezolve fondul litigiului dintre parti, motiv pentru care partea nemultumita de masura luata prin ordonanta presedintiala are posibilitatea de a se adresa instantei pe calea dreptului comun.

Neprejudicierea fondului decurge si din conditia vremelniciei si rezulta din imprejurarea ca ordonanta presupune „o pipaire„ a fondului.

In ceea ce priveste admisibilitatea cererii de stabilire locuinta minor, pe calea ordonantei presedintiale s-a stabilit ca, in principiu, masura se poate dispune pe aceasta cale numai in cazul in care pe rolul instantei se afla in curs de solutionare actiunea avand ca obiect stabilire locuinta minor exercitata potrivit dreptului comun.

Situatia copilului fata de parintii sai va fi stabilita definitiv si irevocabil odata cu solutionarea fondului, respectiv a procesului de stabilire locuinta minor, iar hotararea dispusa pe calea ordonantei presedintiale isi va produce efectele doar pana la momentul ramanerii definitive si irevocabile a acestei hotarari.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *