Uncategorized

ACTE NECESARE INFIINTARE/MODIFICARE ASOCIATII SI FUNDATII

Ordonanta nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii reglementeaza modalitatile de dobandire a personalitatii juridice si de functionare a celor doua forme de asociere.

Mai jos regasiti, spre informare, actele necesare a fi depuse la Judecatoria în a cărei circumscripție teritorială asociatia sau fundatia are, sau urmează să-și aibă sediul, pentru inscrierea in Registrul Asociatiilor si al Fundatiilor.

DOBÂNDIREA PERSONALITĂŢII JURIDICE PENTRU ASOCIAŢII ŞI FUNDAŢII

1. CERERE TIP – este anexa la Ordinul Ministrului Justiţiei 954/b/c/2000 pentru aprobarea regulamentului privind organizarea Registrului asociaţiilor şi fundaţiilor, Registrului federaţiilor şi Registrului Naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial;
2. FIŞE DE CAZIER FISCAL PENTRU MEMBRII ASOCIAŢIEI ŞI/SAU FUNDAŢIEI
3. Copii cărţi de identitate ale membrilor asociaţi;
4. DOVADA SEDIULUI – contract comodat sau închiriere şi copie certificată „pentru conformitate cu originalul” a titlului de proprietate asupra spaţiului sediu,
5. DOVADA PATRIMONIULUI INIŢIAL – MINIMUM 200 LEI PENTRU ASOCIAŢII (alcătuit din aportul în natura şi/sau în bani al asociaţilor, în cazul aportului în natură constând în bunuri imobile, formă autentică a actului constitutiv şi a statutului este obligatorie) şi 190.000 lei pt. fundaţii – recipisa originală;
6. DOVADA REZERVĂRII DENUMIRII – ORIGINAL
7. TAXA JUDICIARĂ DE TIMBRU – 100 LEI,
8. ACT CONSTITUTIV – ATESTAT DE AVOCAT SAU AUTENTIFICAT DE NOTAR (pentru fundaţii – obligatoriu autentificat) – 3 exemplare originale;
9. STATUT – ATESTAT DE AVOCAT SAU AUTENTIFICAT DE NOTAR (pentru fundaţii – obligatoriu autentificat) – 3 exemplare originale;
10. În cazul membrilor persoane juridice – copii de pe hotărârea organului intern in sensul ca societatea comercială să devină membru asociat/fondator, certificate de înmatriculare ale societăţilor comerciale sau hotărâri de acordare personalitate juridică,

ACTE NECESARE PENTRU MODIFICAREA ACTELOR CONSTITUTIVE

1. CERERE TIP – este anexa la ordinul 954/b/c/2000 pentru aprobarea regulamentul privind organizarea Registrului asociaţiilor şi fundaţiilor, Registrului federaţiilor şi Registrului Naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial,
2. TAXA JUDICIARĂ DE TIMBRU – 100 LEI,
3. HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE – atestată de avocat sau autentificată de notar – 3 exemplare originale;
– PENTRU FUNDAŢII – hotărârea consiliului director / fondatorului – obligatoriu autentificată – 3 exemplare originale;
4. HOTĂRÂREA PRIN CARE S-A DOBÂNDIT PERSONALITATE JURIDICĂ – COPIE.
5. PENTRU CAZUL MODIFICĂRII SEDIULUI SUNT NECESARE ŞI DOVADA NOULUI SEDIU
6. PENTRU CAZUL MODIFICĂRII DENUMIRII ESTE NECESARĂ ŞI DOVADA REZERVĂRII NOII DENUMIRI
7. În cazul în care în asociaţie/fundaţie vor intra membri persoane juridice – copia hotărârii organului intern în sensul că societatea comercială să devină membru asociat/fondator, copii certificate de înmatriculare, iar pentru persoanele fizice cererile de aderare;
8. În cazul dobândirii calităţii de membru în asociaţie/fundaţie şi de membru în organul de administrare – certificatul de cazier fiscal al persoanei respective.

4 thoughts on “ACTE NECESARE INFIINTARE/MODIFICARE ASOCIATII SI FUNDATII

 1. Buna ziua,
  Am o intrebare si va rog, daca se poate , un raspuns: ce documente se depun la judecatorie in urma aprobarii in AGOA din 2019 a Statutului AP si ROI , modificate / actualizate conform Legii nr.196/2018 si a aprobarii unui nou CEX si cenzor ?
  Pentru acest gen de serviciu , ce tarife se practica ?
  Multumesc

  1. Buna ziua. Actele care trebuie depuse la judecatorie cuprind cererea tip de modificare a statutului, statutul in forma autentificata, cazier fiscal si copie carte de identitate pentru cenzori si membrii CEX. Daca este necesar, instanta poate solicita si alte documente. Pentru mai multe detalii si pentru onorarii ne puteti contacta telefonic sau prin email deoarece este nevoie de mai multe informatii.

  1. In aplicarea OG 26/2000, judecatoria stabileste actele necesare modificarii statutului sau actului constitutiv al unei asociatii, avand in vedere modificarile solicitate prin cerere.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *