Uncategorized

ACTE NECESARE INFIINTARE/MODIFICARE ASOCIATII SI FUNDATII

Ordonanta nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii reglementeaza modalitatile de dobandire a personalitatii juridice si de functionare a celor doua forme de asociere.

Mai jos regasiti, spre informare, actele necesare a fi depuse la Judecatoria în a cărei circumscripție teritorială asociatia sau fundatia are, sau urmează să-și aibă sediul, pentru inscrierea in Registrul Asociatiilor si al Fundatiilor.

DOBÂNDIREA PERSONALITĂŢII JURIDICE PENTRU ASOCIAŢII ŞI FUNDAŢII

1. CERERE TIP – este anexa la Ordinul Ministrului Justiţiei 954/b/c/2000 pentru aprobarea regulamentului privind organizarea Registrului asociaţiilor şi fundaţiilor, Registrului federaţiilor şi Registrului Naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial;
2. FIŞE DE CAZIER FISCAL PENTRU MEMBRII ASOCIAŢIEI ŞI/SAU FUNDAŢIEI
3. Copii cărţi de identitate ale membrilor asociaţi;
4. DOVADA SEDIULUI – contract comodat sau închiriere şi copie certificată „pentru conformitate cu originalul” a titlului de proprietate asupra spaţiului sediu,
5. DOVADA PATRIMONIULUI INIŢIAL – MINIMUM 200 LEI PENTRU ASOCIAŢII (alcătuit din aportul în natura şi/sau în bani al asociaţilor, în cazul aportului în natură constând în bunuri imobile, formă autentică a actului constitutiv şi a statutului este obligatorie) şi 190.000 lei pt. fundaţii – recipisa originală;
6. DOVADA REZERVĂRII DENUMIRII – ORIGINAL
7. TAXA JUDICIARĂ DE TIMBRU – 100 LEI,
8. ACT CONSTITUTIV – ATESTAT DE AVOCAT SAU AUTENTIFICAT DE NOTAR (pentru fundaţii – obligatoriu autentificat) – 3 exemplare originale;
9. STATUT – ATESTAT DE AVOCAT SAU AUTENTIFICAT DE NOTAR (pentru fundaţii – obligatoriu autentificat) – 3 exemplare originale;
10. În cazul membrilor persoane juridice – copii de pe hotărârea organului intern in sensul ca societatea comercială să devină membru asociat/fondator, certificate de înmatriculare ale societăţilor comerciale sau hotărâri de acordare personalitate juridică,

ACTE NECESARE PENTRU MODIFICAREA ACTELOR CONSTITUTIVE

1. CERERE TIP – este anexa la ordinul 954/b/c/2000 pentru aprobarea regulamentul privind organizarea Registrului asociaţiilor şi fundaţiilor, Registrului federaţiilor şi Registrului Naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial,
2. TAXA JUDICIARĂ DE TIMBRU – 100 LEI,
3. HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE – atestată de avocat sau autentificată de notar – 3 exemplare originale;
– PENTRU FUNDAŢII – hotărârea consiliului director / fondatorului – obligatoriu autentificată – 3 exemplare originale;
4. HOTĂRÂREA PRIN CARE S-A DOBÂNDIT PERSONALITATE JURIDICĂ – COPIE.
5. PENTRU CAZUL MODIFICĂRII SEDIULUI SUNT NECESARE ŞI DOVADA NOULUI SEDIU
6. PENTRU CAZUL MODIFICĂRII DENUMIRII ESTE NECESARĂ ŞI DOVADA REZERVĂRII NOII DENUMIRI
7. În cazul în care în asociaţie/fundaţie vor intra membri persoane juridice – copia hotărârii organului intern în sensul că societatea comercială să devină membru asociat/fondator, copii certificate de înmatriculare, iar pentru persoanele fizice cererile de aderare;
8. În cazul dobândirii calităţii de membru în asociaţie/fundaţie şi de membru în organul de administrare – certificatul de cazier fiscal al persoanei respective.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *