Protectia datelor cu caracter personal (GDPR)

Curs ofiter protectia datelor

Postat la

URS Certificări organizează în perioada 19-20 iulie 2018, la Târgu Mureș curs de specializare Ofițer Protecția Datelor cu Caracter Personal (DPO – Data Protection Officer). La absolvirea acestui curs: • Participantul va dobândi cunoștințe legislative de specialitate, precum și abilitățile necesare pentru conceperea, evaluarea și monitorizarea unui program de protecție a datelor personale din cadrul […]

Protectia datelor cu caracter personal (GDPR)

SANCTIUNILE LA CARE EXPUNETI SOCIETATEA DVS IN CAZ DE NERESPECTARE A GDPR

Postat la

Noutatile aduse de regulament vizeaza si sanctiunile aplicabile in cazul nerespectarii prevederilor legale, acestea fiind mult mai aspre decat cele prevazute anterior de legislatia nationala. SANCTIUNILE SUNT: Avertismentul; Amenda contraventionala de pana la 10 000 000 EUR sau, in cazul unei intreprinderi, de pana la 2% din cifra de afaceri pentru incalcarea: obligatiilor operatorului si […]

Protectia datelor cu caracter personal (GDPR)

PRELUCRAREA DATELOR IN CONDITII DE SECURITATE

Postat la

Conform art. 5 din Regulament unul din principiile de bază care guvernează prelucrarea datelor cu caracter personal este acela că datele trebuie să fie prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a acestora. Garanțiile legale ale acestui principiu se regăsesc în principal în art. 32-34 din Regulament. Persoanele juridice sunt obligate să implementeze măsuri tehnice […]

Protectia datelor cu caracter personal (GDPR)

PERSOANA RESPONSABILA CU PROTECTIA DATELOR DIN CADRUL SOCIETATII DVS

Postat la

Potrivit Regulamentului operatorul si persoana imputernicita de operator desemneaza, in mod obligatoriu, un responsabil cu protectia datelor (DPO) in urmatoarele situatii: ✓ prelucrarea este efectuata de o autoritate sau un organism public ✓ activitatile principale ale operatorului sau ale persoanei imputernicite de operator constau in operatiuni de prelucrare care, prin natura, domeniul de aplicare si/sau […]

Protectia datelor cu caracter personal (GDPR)

PRINCIPIILE GDPR SI NOTIUNILE DE BAZA

Postat la

Prelucrarea datelor cu caracter personal de catre societatile comerciale se va realiza cu respectarea principiilor prevazute in art. 5 din Regulament: a) datele cu caracter personal trebuie prelucrate in mod legal, echitabil si transparent; b) datele cu caracter personal trebuie prelucrate pentru scopuri determinate, explicite si legitime; c) datele cu caracter personal trebuie sa fie […]

Protectia datelor cu caracter personal (GDPR)

NOUTATI PRIVIND PROTECTIA DATELOR – INTRAREA IN VIGOARE A GDPR DIN 25 MAI 2018

Postat la

Datele cu caracter personal reprezinta orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”), respectiv o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai […]