Drept fiscal - evaziune fiscala

NETEMEINICIA SESIZARILOR PENALE FORMULATE DE ANAF CA EFECT AL INTERPRETARII GRESITE DATE PREVEDERILOR ART 9 DIN LEGEA NR 241/2015 PRIVIND EVAZIUNEA FISCALA

Postat la

Conform art 132 alin 1 Codul de procedura fiscala: “Organul de inspecţie fiscală are obligaţia de a sesiza organele judiciare competente în legătură cu constatările efectuate cu ocazia inspecţiei fiscale şi care ar putea întruni elemente constitutive ale unei infracţiuni, în condiţiile prevăzute de legea penală.” Anterior Legii nr. 295/2020 (care se aplică din 24 […]