Dreptul muncii

Raporturile de munca reprezinta un domeniu de specialitate in cadrul firmei noastre, care ofera urmatoarele servicii:

Aspecte Generale – negocierea si implementarea de facilitati pentru restructurarea angajatilor, consultanta privind proiectele de angajare a personalului strain, plata salariilor si a primelor pentru ore suplimentare de munca, atributiile functiilor de conducere (executive), interzicerea incetării raporturilor de munca.

Incetarea Raporturilor de Muncă si Concedierile – consultanta la redactarea documentelor de incetare a raporturilor de munca si parcurgerea etapelor legale ale procedurii de concediere; asistarea administratorilor in cadrul negocierilor cu sindicatele asupra conditiilor concedierii.

Programe de Restructurare – concepere, redactare si implementare a programelor de restructurare/transfer; asistarea administratorilor la aplicarea programelor de restructurare in conformitate cu contractul colectiv de muncă al companiei.

Contracte Colective de Muncă – asistarea companiilor cu privire la regimul juridic aplicabil contractelor colective de munca, incluzand consultanta asupra normelor legale aplicabile, redactarea documentelor necesare, adjustarea programului si a conditiilor de munca conform situatiei curente a companiei, participarea la negocieri si incheierea de contracte colective de munca.

Litigii de Munca – asistarea clientilor in cadrul negocierilor prealabile si litigiilor cu privire la contractele de muncă colective si individuale, precum si la incetarea raporturilor de munca si concedieri.

Inapoi la domenii de practica