Drept comercial

Activitatea noastra profesionala are la baza o experienta de peste 20 de ani in ceea ce priveste consultanta si asistenta in domeniul legislatiei privind societatile comerciale sub orice forma.

Noi oferim siguranta afacerii dvs. prin complexitatea si profesionalismul serviciilor oferite.

Constituire si restructurare societate – evaluarea cerințelor legale cu privire la achizitii, fuziuni, divizari si constituirea unor noi societati; intocmirea actelor constitutive pentru toate tipurile de structuri corporatiste; servicii de asistenta la înregistrarea si obținerea autorizatiilor si licentelor necesare; servicii asistenta la majorarea sau reducerea capitalului social prin diverse metode (aport in natură sau in numerar, conversia in actiuni a creantelor, etc), si evaluarea cerintelor legale pentru divizare, dizolvare, lichidare si faliment.

Guvernanta Corporativa – oferim consultanta si asistenta privind problemele de guvernanta si conformitate, inclusiv contracte de management si coduri de conduita, o gama de probleme de guvernanta corporativa, cum ar fi drepturile de vot si acordurile actionarilor, precum si furnizarea de servicii de secretariat pentru adunarile generale ale actionarilor.

Dispute legate de societate – oferim asistenta si reprezentare in disputele actionarilor, conducerii si alte tipuri de dispute legate de societate, incluzand litigii, solutionari si arbitraj.

Operaţiuni uzuale – oferim consultanta si servicii in toate aspectele importante ale operatiunilor de zi cu zi ale clientului, inclusiv asistenta si consiliere cu privire la respectarea legii in cadrul reuniunilor organismelor societare si proceselor decizionale; redactarea documentelor referitoare la guvernanta si proceduri corporative, inregistrarea corespunzatoare si publicarea acestora; oferire consiliere si depunerea cererilor pentru obtinerea autorizatiilor, licentelor, permiselor si aprobarilor necesare.

Modificari frecvente intervenite in cadrul unei societati, in contextul carora va putem asista si reprezenta in fata Registrului Comertului:

 • cesiuni de parti sociale
 • transformarea formei juridice a unei societati
 • prelungirea duratei de functionare a societatii comerciale
 • reducerea duratei de functionare a societatii comerciale
 • suspendarea temporara reluarea activitatii
 • prelungirea/schimbarea sediului social
 • infiintarea/radierea punctelor de lucru
 • autorizarea sediului social si a punctelor de lucru
 • schimbarea activitatii principale a societatii
 • modificarea obiectului de activitate al societatii
 • majorarea/diminuarea capitalului social
 • divizari/fuziuni de societati comerciale

Contracte civile si comerciale  – Avocatii nostri detin experienta vasta in verificarea clauzelor contractuale ale diverselor contracte civile si comerciale, precum si in negocieri si furnizarea de servicii de mediere necesare in timpul procedurilor de negociere.

Oferim asistenta clientilor in domenii legate de asocieri/joint ventures  de dimensiuni mari atat nationale cat si internationale, vanzari de marfuri, negocierea, intocmirea si revizuirea contractelor internationale, precum si elaborarea unei expertize in diverse industrii principale in ceea ce priveste toate tipurile de contracte civile/comerciale (contracte de vanzare-cumparare, de inchiriere, leasing, distributie, sponsorizare, parteneriat, asociere in participatiune, franciza, imprumut, credit, mandat, agentie, cesiune, constructie, intretinere, garantie, ipoteca, garantii suplimentare de toate tipurile, asigurari, publicitate, etc).

Inapoi la domenii de practica