Protectia datelor cu caracter personal (GDPR)

PERSOANA RESPONSABILA CU PROTECTIA DATELOR DIN CADRUL SOCIETATII DVS

Posted on

Potrivit Regulamentului operatorul si persoana imputernicita de operator desemneaza, in mod obligatoriu, un responsabil cu protectia datelor (DPO) in urmatoarele situatii: ✓ prelucrarea este efectuata de o autoritate sau un organism public ✓ activitatile principale ale operatorului sau ale persoanei imputernicite de operator constau in operatiuni de prelucrare care, prin natura, domeniul de aplicare si/sau […]

Protectia datelor cu caracter personal (GDPR)

PRINCIPIILE GDPR SI NOTIUNILE DE BAZA

Posted on

Prelucrarea datelor cu caracter personal de catre societatile comerciale se va realiza cu respectarea principiilor prevazute in art. 5 din Regulament: a) datele cu caracter personal trebuie prelucrate in mod legal, echitabil si transparent; b) datele cu caracter personal trebuie prelucrate pentru scopuri determinate, explicite si legitime; c) datele cu caracter personal trebuie sa fie […]

Protectia datelor cu caracter personal (GDPR)

NOUTATI PRIVIND PROTECTIA DATELOR – INTRAREA IN VIGOARE A GDPR DIN 25 MAI 2018

Posted on

Datele cu caracter personal reprezinta orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”), respectiv o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai […]

Recuperari creante persoane fizice si juridice

RECUPERAREA DATORIILOR DE LA SOCIETATI STRAINE SAU ROMANE ESTE POSIBILA, DE ACUM, MAI USOR

Posted on

Neplata la timp a obligatiilor contractuale asumate de catre una dintre parti – debitor, in conditiile indeplinirii de catre cealalta parte a obligatiilor sale – creditor, genereaza o insuficienta a fondurilor banesti pentru plata altor creante necesare desfasurarii activitatii si reprezinta principala cauza a declararii starii de insolventa in cazul societatilor comerciale. In conditiile in […]

Despagubiri-daune accidente

Cum poti primi despagubirea corecta in cazul in care esti victima unui accident rutier

Posted on

Anul trecut, in România, s-au inregistrat peste 27.000 de accidente rutiere cu morți sau raniți, cu 3.000 mai multe decât in 2015. Din pacate pentru noi, in ultimii șase ani, numarul evenimentelor grave crește constant. In 2016, peste 1.900 de oameni au murit in accidentele produse in România, conform datelor facute publice de Uniunea Naționala […]